Przejdź do treści głównej
Finance

Lietuvos bankas

Nazwa w języku polskim: Bank Litwy

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, pośrednicy hipoteczni, kasy spółdzielcze, niektóre zakłady ubezpieczeń, niektórzy pośrednicy ubezpieczeniowi, niektóre podmioty świadczące usługi inwestycyjne, niektórzy pośrednicy inwestycyjni, niektóre zakłady ubezpieczeń emerytalnych, niektórzy pośrednicy ubezpieczeń emerytalnych, niektórzy pośrednicy papierów wartościowych

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, większość kredytów hipotecznych, niektóre ubezpieczenia inne niż na życie, niektóre inwestycje, niektóre emerytury, niektóre papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: litewski

E-mail: infoatlb [dot] lt (info[at]lb[dot]lt)

Strona internetowa: Lietuvos bankas

Strona internetowa w języku angielskim: Central Bank of Lithuania

Więcej informacji: arkusz informacyjny