Prejsť na hlavný obsah
Finance

CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários

Názov v slovenčine: Portugalská komisia pre trh s cennými papiermi (CMVM)

Pokryté finančné inštitúcie: banky, úverové družstvá, poskytovatelia investícií, investiční sprostredkovatelia, sprostredkovatelia cenných papierov, väčšina poisťovacích spoločností

Pokryté finančné produkty: investovanie, cenné papiere, niektoré životné/neživotné poistenia

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: portugalčina

E-mail: cmvmatcmvm [dot] pt (cmvm[at]cmvm[dot]pt)

Webové sídlo: CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários

Ďalšie informácie: Informačný prehľad

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Názov v slovenčine: Lisabonské centrum pre rozhodcovské konanie v oblasti sťažností spotrebiteľov

Pokryté finančné inštitúcie: banky, hypotekárne banky, sprostredkovatelia hypoték, úverové družstvá, poisťovacie spoločnosti, sprostredkovatelia poistenia, niektorí poskytovatelia investícií, niektorí investiční sprostredkovatelia

Pokryté finančné produkty: platby, vklady, úvery a pôžičky, hypotéky, životné/neživotné poistenie, niektoré investície

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: portugalčina, angličtina, španielčina, francúzština

E-mail: directoratcentroarbitragemlisboa [dot] pt (director[at]centroarbitragemlisboa[dot]pt)

Webové sídlo: Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Ďalšie informácie: Informačný prehľad