Skip to main content
Finance

Slovenská banková asociácia (SBA)

Název v češtině: Slovenská bankovní asociace (SBA)

Finanční instituce v působnosti: většina bank, většina hypotečních bank, většina poskytovatelů platebních služeb

Finanční produkty v působnosti: většina plateb, většina vkladů, většina úvěrů a půjček, většina hypoték, většina investičních služeb, některé cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: slovenština, čeština, angličtina

E-mail:institutars@sbaonline.sk

Internetové stránky:Slovenská banková asociácia (SBA)

Další informace:Informační přehled

Slovenská asociácia poisťovní 

Název v češtině: Slovenská asociace pojišťoven

Finanční instituce v působnosti: většina pojišťoven

Finanční produkty v působnosti: životní pojištění, neživotní pojištění

Stížnost může být podána v těchto jazycích: slovensky, anglicky

E-mail:ombudsman@poistovaciombudsman.sk

Internetové stránky:Slovenská asociácia poisťovní

Další informace:Informační přehled