Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Slovenská banková asociácia (SBA)

Ονομασία στα ελληνικά: Σλοβακική Ένωση Τραπεζών

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: η πλειονότητα των τραπεζών, των τραπεζών ενυπόθηκης πίστης και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: η πλειονότητα των πληρωμών, των καταθέσεων, των πιστώσεων και δανείων, των ενυπόθηκων δανείων και των επενδύσεων, καθώς και ορισμένες κινητές αξίες.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: σλοβακικά, αγγλικά, τσεχικά

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:institutarsatsbaonline [dot] sk (institutars[at]sbaonline[dot]sk)

Ιστότοπος:Slovenská banková asociácia (SBA)

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο

Slovenská asociácia poisťovní 

Ονομασία στα ελληνικά: Σλοβακική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: η πλειονότητα των ασφαλιστικών εταιρειών.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: ασφάλειες ζωής/ζημιών.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: σλοβακικά, αγγλικά

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:ombudsmanatpoistovaciombudsman [dot] sk (ombudsman[at]poistovaciombudsman[dot]sk)

Ιστότοπος:Slovenská asociácia poisťovní

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο