Glavni sadržaj
Finance

Slovenská Banková asociácia (SBA)

Naziv na hrvatskom: Slovačka udruga banaka (SBA)

Uključene financijske institucije: većina banaka, većina hipotekarnih banaka, većina pružatelja platnih usluga.

Uključeni financijski proizvodi: većina plaćanja, većina vrsta depozita, većina kredita i zajmova, većina hipotekarnih kredita, većina ulaganja, neki vrijednosni papiri.

Jezici na kojima se može podnijeti pritužba: slovački, engleski, češki.

E-pošta:institutarsatsbaonline [dot] sk (institutars[at]sbaonline[dot]sk)

Internetske stranice:Slovenská Banková asociácia (SBA)

Više informacija:Informacijski obrazac

Slovenská asociácia poisťovní 

Naziv na hrvatskom: Slovačka udruga osiguravatelja

Uključene financijske institucije: neka osiguravajuća društva.

Uključeni financijski proizvodi: životno i neživotno osiguranje.

Jezici na kojima se može podnijeti pritužba: slovački, engleski.

E-pošta:ombudsmanatpoistovaciombudsman [dot] sk (ombudsman[at]poistovaciombudsman[dot]sk)

Internetske stranice:Slovenská asociácia poisťovní

Više informacija:Informacijski obrazac