Skip to main content
Finance

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Ime v slovenščini: Nacionalni odbor za potrošniške spore

Zajete finančne institucije: banke, stanovanjsko-kreditne banke, posredniki stanovanjsko-hipotekarnih kreditov, kreditne zadruge, zavarovalnice, zavarovalni posredniki, ponudniki investicijskih storitev, investicijski posredniki, ponudniki pokojninskega zavarovanja, posredniki pokojninskega zavarovanja, posredniki vrednostnih papirjev.

Zajeti finančni produkti: plačila, pologi, krediti in posojila, hipotekarni krediti, življenjska in druga zavarovanja, naložbeni produkti, pokojninsko zavarovanje, vrednostni papirji.

Jezik pritožbe: švedščina, danščina, norveščina in praviloma angleščina

E-naslov:arn@arn.se

Spletišče:Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Več informacij:informativni pregled