Glavni sadržaj
Finance

Potrošačko financiranje i plaćanja

Financijske usluge u velikoj mjeri utječu na živote potrošača. Potrošačima bi trebalo biti omogućeno da donose odluke na temelju kvalitetnih informacija o financijskim pitanjima; isto tako, moraju biti sigurni da su zaštićeni ako se dogodi nešto nepredviđeno.