Skip to main content
Finance

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Namn på svenska: Organ för klagomål rörande finansbranschen

Finansinstitut som omfattas: Banker, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, de flesta hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån och kreditföreningar samt vissa tillhandahållare av investeringstjänster, investeringsförmedlare, pensionsförmedlare och värdepappersinstitut

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar, investeringar, pensioner och värdepapper

Språk för klagomål: Nederländska, engelska

E-post:consumenten@kifid.nl

Webbplats:Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Mer information:Faktablad