Направо към основното съдържание
Finance

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Наименование на български: Институт за жалби във връзка с финансови услуги

Обхванати финансови институции: банки, застрахователни дружества, застрахователни посредници, повечето ипотечни банки, повечето посредници в областта на ипотечните кредити, повечето кредитни кооперации, някои доставчици на инвестиционни продукти, някои инвестиционни посредници, някои посредници в областта на пенсионното дело, някои брокери на ценни книжа.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, ипотеки, застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти, пенсии, ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: нидерландски, английски

Електронен адрес:consumentenatkifid [dot] nl (consumenten[at]kifid[dot]nl)

Уебсайт:Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

За повече информация:Информационен документ