Skip to main content
Finance

CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários

Název v češtině: Portugalská komise pro trh s cennými papíry (CMVM)

Finanční instituce v působnosti: banky, úvěrová družstva, poskytovatelé investičních služeb, zprostředkovatelé investičních služeb, obchodníci s cennými papíry, většina pojišťoven

Finanční produkty v působnosti: investice, cenné papíry, některá životní a neživotní pojištění

Stížnost může být podána v těchto jazycích: portugalština

E-mail:cmvm@cmvm.pt

Internetové stránky:CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários

Další informace:Informační přehled

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Název v češtině: Rozhodčí centrum pro spotřebitelské spory, Lisabon

Finanční instituce v působnosti: banky, hypoteční banky, hypoteční zprostředkovatelé, úvěrová družstva, pojišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé, někteří poskytovatelé investičních služeb, někteří zprostředkovatelé investičních služeb

Finanční produkty v působnosti: platby, vklady, úvěry a půjčky, hypoteční úvěry, životní pojištění, neživotní pojištění, některé investiční služby

Stížnost může být podána v těchto jazycích: portugalština, angličtina, španělština, francouzština

E-mail:director@centroarbitragemlisboa.pt

Internetové stránky:Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Další informace:Informační přehled