Skip to main content
Finance

CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários

Názov v slovenčine: Portugalská komisia pre trh s cennými papiermi (CMVM)

Pokryté finančné inštitúcie: banky, úverové družstvá, poskytovatelia investícií, investiční sprostredkovatelia, sprostredkovatelia cenných papierov, väčšina poisťovacích spoločností

Pokryté finančné produkty: investovanie, cenné papiere, niektoré životné/neživotné poistenia

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: portugalčina

E-mail:cmvm@cmvm.pt

Webové sídlo:CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Názov v slovenčine: Lisabonské centrum pre rozhodcovské konanie v oblasti sťažností spotrebiteľov

Pokryté finančné inštitúcie: banky, hypotekárne banky, sprostredkovatelia hypoték, úverové družstvá, poisťovacie spoločnosti, sprostredkovatelia poistenia, niektorí poskytovatelia investícií, niektorí investiční sprostredkovatelia

Pokryté finančné produkty: platby, vklady, úvery a pôžičky, hypotéky, životné/neživotné poistenie, niektoré investície

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: portugalčina, angličtina, španielčina, francúzština

E-mail:director@centroarbitragemlisboa.pt

Webové sídlo:Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Ďalšie informácie:Informačný prehľad