Направо към основното съдържание
Finance

Finanční arbitr České Republiky

Наименование на български: Финансов арбитър на Чешката република

Обхванати финансови институции: банки, ипотечни банки, кредитни кооперации, повечето посредници в областта на ипотечните кредити, повечето доставчици на инвестиционни продукти, други доставчици на платежни услуги (чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции, национални и чуждестранни институции за електронни пари, малки по мащаб издатели на електронни пари, чуждестранни и национални платежни институции, малки платежни институции).

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, някои кредити и заеми, някои ипотеки, някои инвестиции, някои ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: на езика, на който е написано споразумението с институцията

Електронен адрес: arbitratfinarbitr [dot] cz (arbitr[at]finarbitr[dot]cz)

Уебсайт: Finanční arbitr České Republiky

Уебсайт на английски: Financial Arbiter of the Czech Republic

За повече информация: Информационен документ