Skip to main content
Finance

Finanční arbitr České Republiky

Nimi eesti keeles: Tšehhi Vabariigi finantsvahekohus

Pädevusse kuuluvad finantsasutused: pangad, hüpoteegipangad, krediidiühistud, enamik hüpoteegivahendajaid, enamik investeeringupakkujaid, muud makseteenuste pakkujad (välispangad, välisriikide finantsasutused, riiklikud ja välisriikide e-raha asutused, väikesemahulised e-raha väljastajad, välisriikide ja riiklikud makseasutused, väikesemahulised makseasutused).

Pädevusse kuuluvad finantstooted: maksed, hoiused, mõned krediidi- ja laenutooted, mõned hüpoteegid, mõned investeeringud, mõned väärtpaberid.

Keeled, milles saab esitada kaebust: keeled, milles asutusega sõlmitud leping on koostatud

E-post:arbitr@finarbitr.cz

Veebisait:Finanční arbitr České Republiky

Ingliskeelne veebisait:Financial Arbiter of the Czech Republic

Lisateave:teabeleht