Przejdź do treści głównej
Finance

Finanční arbitr České Republiky

Nazwa w języku polskim: arbitraż finansowy Republiki Czeskiej

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, kasy spółdzielcze, większość pośredników hipotecznych, większość podmiotów świadczących usługi inwestycyjne, inne podmioty świadczące usługi płatnicze (banki zagraniczne, zagraniczne instytucje finansowe, krajowe i zagraniczne instytucje pieniądza elektronicznego, mali emitenci pieniądza elektronicznego, zagraniczne i krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze)

Produkty finansowe: płatności, depozyty, niektóre kredyty i pożyczki, niektóre kredyty hipoteczne, niektóre inwestycje, niektóre papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: język, w którym spisana jest umowa z instytucją

E-mail:arbitratfinarbitr [dot] cz (arbitr[at]finarbitr[dot]cz)

Strona internetowa:Finanční arbitr České Republiky

Strona internetowa w języku angielskim:Financial Arbiter of the Czech Republic

Więcej informacji:arkusz informacyjny