Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Finanční arbitr České Republiky

Ονομασία στα ελληνικά: Χρηματοπιστωτικός διαιτητής της Τσεχικής Δημοκρατίας

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: τράπεζες, τράπεζες ενυπόθηκων δανείων, πιστωτικές ενώσεις, η πλειονότητα των διαμεσολαβητών ενυπόθηκων δανείων και των επενδυτικών φορέων, άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (ξένες τράπεζες, ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εθνικά και ξένα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, μικρής κλίμακας εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος, ξένα και εθνικά ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών μικρής κλίμακας).

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: πληρωμές, καταθέσεις, ορισμένες πιστώσεις και δάνεια, ορισμένα ενυπόθηκα δάνεια, ορισμένες επενδύσεις και κινητές αξίες.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: στη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η συμφωνία με το ίδρυμα

E-mail:arbitratfinarbitr [dot] cz (arbitr[at]finarbitr[dot]cz)

Ιστότοπος:Finanční arbitr České Republiky

Ιστότοπος στα αγγλικά:Financial Arbiter of the Czech Republic

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο