Skip to main content
Finance

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Názov v slovenčine: Finančný zmierovací orgán

Pokryté finančné inštitúcie: banky, hypotekárne banky, sprostredkovatelia hypoték, úverové družstvá, poisťovacie spoločnosti, sprostredkovatelia poistenia, poskytovatelia investícií, investiční sprostredkovatelia, sprostredkovatelia dôchodkových produktov, sprostredkovatelia cenných papierov, väčšina poskytovateľov dôchodkov

Pokryté finančné produkty: platby, vklady, úvery a pôžičky, hypotéky, životné/neživotné poistenie, investície, cenné papiere, väčšina dôchodkov

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: maďarčina a angličtina

E-mail:pbttitkarsag@mnb.hu

Webové sídlo:Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Ďalšie informácie:Informačný prehľad