Přejít na hlavní obsah
Finance

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Název v češtině: Smírčí orgán pro finanční záležitosti

Finanční instituce v působnosti: banky, hypoteční banky, hypoteční zprostředkovatelé, úvěrová družstva, pojišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé, investiční poskytovatelé, investiční zprostředkovatelé, zprostředkovatelé penzijních produktů, obchodníci s cennými papíry, většina poskytovatelů penzijních produktů

Finanční produkty v působnosti: platby, vklady, úvěry a půjčky, hypoteční úvěry, životní pojištění, neživotní pojištění, investiční služby, cenné papíry, většina penzijních produktů

Stížnost může být podána v těchto jazycích: maďarština, angličtina

E-mail:pbttitkarsagatmnb [dot] hu (pbttitkarsag[at]mnb[dot]hu)

Internetové stránky:Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Další informace:Informační přehled