Przejdź do treści głównej
Finance

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Nazwa w języku polskim: organ rozjemczy ds. finansowych

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, pośrednicy hipoteczni, kasy spółdzielcze, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, podmioty świadczące usługi inwestycyjne, pośrednicy inwestycyjni, pośrednicy ubezpieczeń emerytalnych, pośrednicy papierów wartościowych, większość zakładów ubezpieczeń emerytalnych

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, inwestycje, papiery wartościowe, większość emerytur

Języki, w których można złożyć skargę: węgierski i angielski

E-mail: pbttitkarsagatmnb [dot] hu (pbttitkarsag[at]mnb[dot]hu)

Strona internetowa: Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Więcej informacji: arkusz informacyjny