Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Ονομασία στα ελληνικά: Συμβούλιο χρηματοπιστωτικών διαιτησιών

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: τράπεζες, τράπεζες ενυπόθηκης πίστης, διαμεσολαβητές ενυπόθηκων δανείων, πιστωτικές ενώσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, επενδυτικοί φορείς, επενδυτικοί διαμεσολαβητές, συνταξιοδοτικοί διαμεσολαβητές, διαμεσολαβητές κινητών αξιών, οι περισσότεροι συνταξιοδοτικοί φορείς.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: πληρωμές, καταθέσεις, πιστώσεις και δάνεια, ενυπόθηκα δάνεια, ασφάλειες ζωής/ζημιών, επενδύσεις, κινητές αξίες, οι περισσότερες συντάξεις.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: ουγγρικά και αγγλικά

E-mail: pbttitkarsagatmnb [dot] hu (pbttitkarsag[at]mnb[dot]hu)

Ιστότοπος: Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Περισσότερες πληροφορίες: Ενημερωτικό δελτίο