Направо към основното съдържание
Finance

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Наименование на български: Финансов арбитражен съд

Обхванати финансови институции: банки, ипотечни банки, посредници в областта на ипотечните кредити, кредитни кооперации, застрахователни дружества, застрахователни посредници, доставчици на инвестиционни продукти, инвестиционни посредници, посредници в областта на пенсионното дело, брокери на ценни книжа, повечето доставчици на пенсионни продукти.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, ипотеки, застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти, инвестиции, ценни книжа, повечето пенсии.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: унгарски и английски

Електронен адрес: pbttitkarsagatmnb [dot] hu (pbttitkarsag[at]mnb[dot]hu)

Уебсайт: Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

За повече информация: Информационен документ