Gå direkt till innehållet
Finance

Mediacijski Center Slovenskega Zavarovalnega Združenja

Namn på svenska: Slovenska försäkringsföreningens medlingscentrum

Finansinstitut som omfattas: Alla försäkringsbolag och de flesta pensionsinstitut

Finansiella produkter som omfattas: Alla liv- och skadeförsäkringar och de flesta pensioner

Språk för klagomål: Slovenska, engelska

E-post: irpsatzav-zdruzenje [dot] si (irps[at]zav-zdruzenje[dot]si)

Webbplats: Mediacijski Center Slovenskega Zavarovalnega Združenja

Webbplats på engelska: Mediation Centre of Slovenian Insurance Association

Mer information: Faktablad