Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Mediacijski Center Slovenskega Zavarovalnega Združenja

Ονομασία στα ελληνικά: Κέντρο διαμεσολάβησης της σλοβενικής ένωσης ασφαλειών

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι περισσότεροι συνταξιοδοτικοί φορείς.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: όλες οι ασφάλειες ζωής/ζημιών, οι περισσότερες συντάξεις.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: σλοβενικά, αγγλικά

E-mail:irpsatzav-zdruzenje [dot] si (irps[at]zav-zdruzenje[dot]si)

Ιστότοπος:Mediacijski Center Slovenskega Zavarovalnega Združenja

Ιστότοπος στα αγγλικά:Mediation Centre of Slovenian Insurance Association

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο