Направо към основното съдържание
Finance

Mediacijski Center Slovenskega Zavarovalnega Združenja

Наименование на български: Център за медиация към словенската застрахователна асоциация

Обхванати финансови институции: всички застрахователни дружества, повечето доставчици на пенсионни продукти.

Обхванати финансови продукти: всички застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти, повечето пенсии.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: словенски, английски

Електронен адрес:irpsatzav-zdruzenje [dot] si (irps[at]zav-zdruzenje[dot]si)

Уебсайт:Mediacijski Center Slovenskega Zavarovalnega Združenja

Уебсайт на английски:Mediation Centre of Slovenian Insurance Association

За повече информация:Информационен документ