Skip to main content
Finance

Budapesti Békéltető Testület

Pavadinimas lietuvių kalba: Budapešto taikinimo įstaiga

Finansų įstaigos: kai kurie investavimo tarpininkai.

Finansiniai produktai: kai kurie mokėjimai.

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: vengrų

E. paštasbekelteto.testulet@bkik.hu

Interneto svetainėBudapesti Békéltető Testület

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Pavadinimas lietuvių kalba: Taikinimo komisija finansų klausimais

Finansų įstaigos: bankai, hipotekos bankai, hipotekos tarpininkai, kredito unijos, draudimo bendrovės, draudimo tarpininkai, investicinių paslaugų teikėjai, investavimo tarpininkai, pensijų tarpininkai, vertybinių popierių tarpininkai, dauguma pensijų paslaugų teikėjų.

Finansiniai produktai: mokėjimai, indėliai, kreditai ir paskolos, hipotekos, gyvybės ir ne gyvybės draudimas, investicijos, vertybiniai popieriai, dauguma pensijų produktų.

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: vengrų, anglų

E. paštaspbttitkarsag@mnb.hu

Interneto svetainėPénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas