Glavni sadržaj
Finance

Financial Services and Pensions Ombudsman/An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Uključene financijske institucije: banke, hipotekarne banke, hipotekarni posrednici, kreditne unije, osiguravajuća društva, posrednici u osiguranju, investicijske institucije, posrednici u ulaganjima, posrednici za vrijednosne papire, neki pružatelji mirovinskog osiguranja, neki posrednici u mirovinskom osiguranju.

Uključeni financijski proizvodi: plaćanja, depoziti, krediti i zajmovi, hipoteke, životno/neživotno osiguranje, ulaganja, vrijednosni papiri, neka mirovinska osiguranja.

Jezici na kojima se može podnijeti pritužba: engleski i irski.

E-adresa:infoatfspo [dot] ie (info[at]fspo[dot]ie)

Internetska stranica:Financial Services and Pensions Ombudsman / An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Dodatne informacije:Informacijski obrazac