Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Διαμεσολαβητής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις συντάξεις / An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: τράπεζες, τράπεζες ενυπόθηκης πίστης, διαμεσολαβητές ενυπόθηκων δανείων, πιστωτικές ενώσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, επενδυτικοί φορείς, επενδυτικοί διαμεσολαβητές, διαμεσολαβητές κινητών αξιών, ορισμένοι συνταξιοδοτικοί φορείς και συνταξιοδοτικοί διαμεσολαβητές.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: πληρωμές, καταθέσεις, πιστώσεις και δάνεια, ενυπόθηκα δάνεια, ασφάλειες ζωής/ζημιών, επενδύσεις, κινητές αξίες και ορισμένες συντάξεις.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: αγγλικά και ιρλανδικά

E-mail: infoatfspo [dot] ie (info[at]fspo[dot]ie)

Ιστότοπος: Διαμεσολαβητής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις συντάξεις / An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Περισσότερες πληροφορίες: Ενημερωτικό δελτίο