Направо към основното съдържание
Finance

Омбудсман по финансовите услуги и пенсиите/An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Обхванати финансови институции: банки, ипотечни банки, посредници в областта на ипотечните кредити, кредитни кооперации, застрахователни дружества, застрахователни посредници, доставчици на инвестиционни продукти, инвестиционни посредници, брокери на ценни книжа, някои доставчици на пенсионни продукти, някои посредници в областта на пенсионното дело.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, ипотеки, застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти, инвестиции, ценни книжа, някои пенсии.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: английски и ирландски език

Електронен адрес: infoatfspo [dot] ie (info[at]fspo[dot]ie)

Уебсайт: Омбудсман по финансовите услуги и пенсиите / An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

За повече информация: Информационен документ