Přejít na hlavní obsah
Finance

Veřejný ochránce práv v oblasti finančních služeb a důchodů / An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Finanční instituce v působnosti: banky, hypoteční banky, hypoteční zprostředkovatelé, úvěrová družstva, pojišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé, investiční poskytovatelé, investiční zprostředkovatelé, obchodníci s cennými papíry, někteří poskytovatelé penzijních produktů, někteří zprostředkovatelé penzijních produktů

Finanční produkty v působnosti: platby, vklady, úvěry a půjčky, hypoteční úvěry, životní pojištění, neživotní pojištění, investiční služby, cenné papíry, některé penzijní produkty

Stížnost může být podána v těchto jazycích: angličtina, irština

E-mail:infoatfspo [dot] ie (info[at]fspo[dot]ie)

Internetové stránky:Veřejný ochránce práv v oblasti finančních služeb a důchodů / An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Další informace:Informační přehled