Przejdź do treści głównej
Finance

Financial Services and Pensions Ombudsman/ An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, pośrednicy hipoteczni, kasy spółdzielcze, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, podmioty świadczące usługi inwestycyjne, pośrednicy inwestycyjni, pośrednicy papierów wartościowych, niektóre zakłady ubezpieczeń emerytalnych, niektórzy pośrednicy ubezpieczeń emerytalnych

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, inwestycje, papiery wartościowe, niektóre emerytury

Języki, w których można złożyć skargę: angielski i irlandzki

E-mail:infoatfspo [dot] ie (info[at]fspo[dot]ie)

Strona internetowa:Financial Services and Pensions Ombudsman / An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Więcej informacji:arkusz informacyjny