Skip to main content
Finance

Commission de surveillance du Secteur Financier (finantssektori järelevalve komisjon)

Nimi eesti keeles: Aufsichtskommission für den Finanzsektor – CSSF

Pädevusse kuuluvad finantsasutused: pangad, hüpoteegipangad, investeeringupakkujad, investeerimisvahendajad.

Pädevusse kuuluvad finantstooted: maksed, hoiused, krediit ja laenud, hüpoteegid, investeeringud, väärtpaberid.

Keeled, milles saab esitada kaebust: prantsuse, saksa, inglise

E-post:direction@cssf.lu

Veebisait:Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Ingliskeelne veebisait:CSSF

Lisateave:teabeleht