Skip to main content
Finance

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Echivalentul numelui în română: Comisia de supraveghere a sectorului financiar - CSSF

Instituții financiare acoperite: bănci, bănci de credit ipotecar, furnizori de produse de investiții, intermediari de servicii de investiții financiare

Produse financiare acoperite: plăți, depozite, credite și împrumuturi, credite ipotecare, investiții, valori mobiliare

Limbi în care se pot trimite reclamații: franceză, germană, engleză

Adresa de e-mail:direction@cssf.lu

Site web:Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Site web în engleză:CSSF

Informații suplimentare:Fișă informativă