Przejdź do treści głównej
Finance

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Nazwa w języku polskim: Komisja Nadzoru Sektora Finansowego – CSSF

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, podmioty świadczące usługi inwestycyjne, pośrednicy inwestycyjni

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne, inwestycje, papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: francuski, niemiecki, angielski

E-mail: directionatcssf [dot] lu (direction[at]cssf[dot]lu)

Strona internetowa: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Strona internetowa w języku angielskim: CSSF

Więcej informacji: arkusz informacyjny