Skip to main content
Finance

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Nosaukums latviešu valodā: Finanšu nozares uzraudzības komisija -­ CSSF

Aptvertās finanšu iestādes: bankas, hipotēku bankas, ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji, ieguldījumu pakalpojumu starpnieki.

Aptvertie finanšu produkti: maksājumi, noguldījumi, kredīti un aizdevumi, hipotekārie kredīti, ieguldījumi, vērtspapīri.

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: franču, vācu, angļu

E-pasts:direction@cssf.lu

Tīmekļa vietne:Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Tīmekļa vietne angļu valodā:CSSF

Papildu informācija:informācijas lapa