Skip to main content
Finance

Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Nimi eesti keeles: Finantsteenuste vahekohus

Pädevusse kuuluvad finantseerimisasutused: pangad, hüpoteegipangad, hüpoteegivahendajad, kindlustusandjad, kindlustusvahendajad, investeeringupakkujad, investeerimisvahendajad, pensionipakkujad, pensionivahendajad, väärtpaberivahendajad, depositooriumid, makseteenuse pakkujad.
Kõik finantsteenuste osutajad, kellel on Malta finantsjärelevalveameti väljastatud litsents või muu asjaomane luba.

Pädevusse kuuluvad finantstooted: maksed, hoiused, krediit ja laenud, hüpoteegid, elu- ja kahjukindlustus, investeeringud, pensionid, väärtpaberid.

Keeled, milles saab esitada kaebust: Malta keel (teatavatel juhtudel aktsepteeritakse ka inglise keeles esitatud avaldust)

E-post:complaint.info@financialarbiter.org.mt

Veebisait:Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Ingliskeelne veebisait:Finantsteenuste vahekohus

Lisateave:teabeleht