Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Ονομασία στα ελληνικά: Γραφείο διαιτησίας για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: τράπεζες, τράπεζες ενυπόθηκης πίστης, διαμεσολαβητές ενυπόθηκων δανείων, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, επενδυτικοί φορείς, επενδυτικοί διαμεσολαβητές, συνταξιοδοτικοί φορείς, συνταξιοδοτικοί διαμεσολαβητές, διαμεσολαβητές κινητών αξιών, θεματοφύλακες, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.
Όλοι οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που έχουν ή είχαν αδειοδοτηθεί ή εξουσιοδοτηθεί με άλλο τρόπο από τη χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Μάλτας.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: πληρωμές, καταθέσεις, πιστώσεις και δάνεια, ενυπόθηκα δάνεια, ασφάλειες ζωής/ζημιών, επενδύσεις, κινητές αξίες.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: Μαλτέζικα (σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν επίσης να γίνουν δεκτά τα αγγλικά)

E-mail:complaint [dot] infoatfinancialarbiter [dot] org [dot] mt (complaint[dot]info[at]financialarbiter[dot]org[dot]mt)

Ιστότοπος:Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Ιστότοπος στα αγγλικά:Office of the Arbiter for Financial Services

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο