Gå direkt till innehållet
Finance

Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Namn på svenska: Skiljemannakontoret för finansiella tjänster

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, tillhandahållare av investeringstjänster, investeringsförmedlare, pensionsinstitut, pensionsförmedlare, värdepappersinstitut, investeringsförmedlare och tillhandahållare av betalningstjänster.
Alla tillhandahållare av finansiella tjänster som är eller har varit auktoriserade eller på annat sätt godkända av Maltas finansiella tillsynsmyndighet.

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar, investeringar, pensioner och värdepapper

Språk för klagomål: Maltesiska (engelska kan också godtas i vissa situationer)

E-post: complaint [dot] infoatfinancialarbiter [dot] org [dot] mt (complaint[dot]info[at]financialarbiter[dot]org[dot]mt)

Webbplats: Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Webbplats på engelska: Office of the Arbiter for Financial Services

Mer information: Faktablad