Mur għall-kontenut ewlieni
Finance

Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: banek, banek ipotekarji, intermedjarji ta’ ipoteki, kumpaniji tal-assigurazzjoni, intermedjarji tal-assigurazzjoni, fornituri tal-investimenti, intermedjarji tal-investimenti, fornituri tal-pensjonijiet, intermedjarji tal-pensjonijiet, intermedjarji tat-titoli, depożitarji, fornituri ta’ servizzi ta’ pagament.
Il-fornituri tas-servizzi finanzjarji kollha li huma jew li ġew liċenzjati jew awtorizzati b’mod ieħor mir-regolatur finanzjarju f’Malta.

Prodotti finanzjarji koperti: pagamenti, depożiti, kreditu u self, ipoteki, assigurazzjonijiet fuq il-ħajja/mhux fuq il-ħajja, investimenti, pensjonijiet, titoli.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: Malti (L-Ingliż jista’ wkoll jiġi aċċettat f’ċerti sitwazzjonijiet)

Email: complaint [dot] infoatfinancialarbiter [dot] org [dot] mt (complaint[dot]info[at]financialarbiter[dot]org[dot]mt)

Sit web: Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Sit web bl-Ingliż: Office of the Arbiter for Financial Services

Għal aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni