Přejít na hlavní obsah
Finance

Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Název v češtině: Úřad arbitra pro finanční služby/Úřad finančního arbitra

Finanční instituce v působnosti: banky, hypoteční banky, hypoteční zprostředkovatelé, pojišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé, investiční poskytovatelé, investiční zprostředkovatelé, poskytovatelé penzijních produktů, zprostředkovatelé penzijních produktů, obchodníci s cennými papíry, depozitáři, poskytovatelé platebních služeb.
Všichni poskytovatelé finančních služeb, kteří jsou nebo byli držiteli licence nebo jiného povolení vydaného orgánem regulujícím finanční trh na Maltě.

Finanční produkty v působnosti: platby, vklady, úvěry a půjčky, hypoteční úvěry, životní pojištění, neživotní pojištění, penzijní produkty, investiční služby, cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: V maltštině (ve specifických situacích jsou akceptovány stížnosti v angličtině)

E-mail:complaint [dot] infoatfinancialarbiter [dot] org [dot] mt (complaint[dot]info[at]financialarbiter[dot]org[dot]mt)

Internetové stránky:Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Internetové stránky v angličtině:Úřad finančního arbitra

Další informace:Informační přehled