Skip to main content
Finance

Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Názov v slovenčine: Orgán mimosúdneho riešenia sporov v nebankovom finančnom sektore (SAL-FIN)

Pokryté finančné inštitúcie: všetky subjekty poskytujúce služby uvedené ďalej.

Pokryté finančné produkty: životné a neživotné poistenie, investície, dôchodky, cenné papiere.

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: rumunčina

E-mail:office@salfin.ro

Webové sídlo:Orgán mimosúdneho riešenia sporov v nebankovom finančnom sektore (SAL-FIN)

Ďalšie informácie:Informačný prehľad