Направо към основното съдържание
Finance

Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Наименование на български: Структура за алтернативно решаване на спорове в небанковата финансова област (SAL-FIN)

Обхванати финансови институции: всички субекти, предоставящи посочените по-долу услуги

Обхванати финансови продукти: животозастраховане и общо застраховане, инвестиции, пенсии, ценни книжа

Езици, на които може да бъде подадена жалба: румънски

Електронен адрес:officeatsalfin [dot] ro (office[at]salfin[dot]ro )

Уебсайт:Структура за алтернативно решаване на спорове в небанковата финансова област (SAL-FIN)

За повече информация:Информационен документ