Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Entitatea de Solu-ionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Ονομασία στα ελληνικά: Οντότητα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα (SAL-FIN)

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: όλες οι οντότητες που παρέχουν τις υπηρεσίες που απαριθμούνται κατωτέρω.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: ασφαλίσεις ζωής και ζημιών, επενδύσεις, συντάξεις, κινητές αξίες.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: Ρουμανική

Email:officeatsalfin [dot] ro (office[at]salfin[dot]ro )

Ιστότοπος:Οντότητα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα (SAL-FIN)

Για περισσότερες πληροφορίες:ενημερωτικό δελτίο