Přejít na hlavní obsah
Finance

Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Název v češtině: Úřad pro alternativní řešení sporů v nebankovní finanční oblasti (SAL-FIN)

Finanční instituce v působnosti: všechny subjekty poskytující níže uvedené služby

Finanční produkty v působnosti: životní a neživotní pojištění, investice, důchody, cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: rumunština

E-mailová adresa:officeatsalfin [dot] ro (office[at]salfin[dot]ro )

Internetová stránka:Úřad pro alternativní řešení sporů v nebankovní finanční oblasti (SAL-FIN)

Další informace:Infopřehled