Przejdź do treści głównej
Finance

Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Nazwa w języku polskim: organ rozstrzygający spory w sektorze instytucji finansowych niebędących bankami (SAL-FIN)

Instytucje finansowe: wszystkie podmioty świadczące wymienione poniżej usługi

Produkty finansowe: ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie, inwestycje, emerytury, papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: rumuński

E-mail: officeatsalfin [dot] ro (office[at]salfin[dot]ro )

Strona internetowa: organ rozstrzygający spory w sektorze instytucji finansowych niebędących bankami (SAL-FIN)

Więcej informacji: arkusz informacyjny.