Направо към основното съдържание
Finance

Докладване от страна на дружествата

Дружествата, извършващи дейност в ЕС, трябва да оповестяват определена информация за своите финанси и начин на функциониране в доклади за целите на прозрачността.