Przejdź do treści głównej
Finance

Sprawozdawczość przedsiębiorstw

Do celów zapewnienia przejrzystości przedsiębiorstwa prowadzące działalność w UE powinny ujawniać w sprawozdaniach określone informacje na temat swoich finansów i sposobu, w jaki funkcjonują.