Skip to main content
Finance

Tuairisciú ó chuideachtaí

Ba cheart do chuideachtaí atá ag feidhmiú san Aontas Eorpach faisnéis áirithe a nochtadh i dtuarascálacha faoina gcúrsaí airgeadas agus faoin gcaoi a n-oibríonn siad, chun críocha trédhearcachta.