Skip to main content
Finance

Selskabsregnskaber

Selskaber, som opererer i EU, skal offentliggøre rapporter med bestemte oplysninger om deres økonomi og om, hvordan de opererer, af hensyn til gennemsigtigheden.