Skip to main content
Finance

Ombudsman għas-Servizzi Finanzjarji u l-Pensjonijiet/ An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: banek, banek tal-ipoteka, ipoteki intermedjarji, unjonijiet tal-kreditu, kumpaniji tal-assigurazzjoni, intermedjarji tal-assigurazzjoni, provvedituri tal-investimenti, intermedjarji tal-investimenti, intermedjarji tat-titoli, xi provvedituri tal-pensjonijiet, xi intermedjarji tal-pensjonijiet.

Prodotti finanzjarji koperti: pagamenti, depożiti, kreditu u self, ipoteki, assigurazzjonijiet fuq il-ħajja/mhux fuq il-ħajja, investimenti, titoli, xi pensjonijiet.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: l-Ingliż u l-Irlandiż

Email:info@fspo.ie

Sit web:Ombudsman għas-Servizzi Finanzjarji u l-Pensjonijiet / An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Aktar informazzjoni:Folja ta’ informazzjoni