Skip to main content
Finance

Financial Services and Pensions Ombudsman / An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean / Mediatorul pentru servicii financiare și pensii

Instituții financiare acoperite: bănci, bănci de credit ipotecar, intermediari de credite ipotecare, uniuni de credit, societăți de asigurări, intermediari în asigurări, furnizori de produse de investiții, intermediari de servicii de investiții financiare, intermediari de valori mobiliare, unii furnizori de produse de pensii, unii intermediari de produse de pensii

Produse financiare acoperite: plăți, depozite, credite și împrumuturi, credite ipotecare, asigurări de viață/generale, investiții, valori mobiliare, unele pensii

Limbi în care se pot trimite reclamații: engleză și irlandeză

E-mail:info@fspo.ie

Site web:Financial Services and Pensions Ombudsman / An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean / Mediatorul pentru servicii financiare și pensii

Informații suplimentare:Fișă informativă