Skip to main content
Finance

Člani mreže FIN-NET

FIN-NET ima člane iz večine držav Evropskega gospodarskega prostora – EGP (države EU, Islandija, Lihtenštajn in Norveška).

Kliknite želeno državo spodaj in si oglejte seznam z vsemi člani mreže v tej državi, vključno z informacijami o finančnih storitvah, ki jih pokrivajo, delovnimi jeziki in kontaktnimi podatki.

Pridruženi člani mreže FIN-NET

Pridruženi člani mreže FIN-NET so organi za reševanje sporov iz evropskih držav ali ozemelj, ki niso del EGP, za katera se direktiva o alternativnem reševanju sporov ne uporablja. Kljub temu ti organi sodelujejo pri delu mreže FIN-NET ter spoštujejo načela in predpise EU o alternativnem reševanju sporov.

Švica

Združeno kraljestvo

Kanalski otoki